joomla templates top joomla templates template joomla

Más kezdeményezések

A BBTE szociális munka végzetteinek szakmai életpálya-vizsgálata - nyilvános PhD védés

on . Beküldve: Vegyes

Nyilvános doktori védésre került sor 2013 december 12-én, Kolozsváron, a BBTE Szociológia Doktori Iskolájában. Egyesületünk elnöke, Dániel Botond, mutatta be doktori tézisét, melynek címe: A BBTE szociális munka végzetteinek szakmai életpálya-vizsgálata.

nyilvanosphdvedesA doktori értekezés a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen, 1997 és 2012 között, a magyar tannyelvű Szociális Munka, illetve Teológia-Szociális Munka szakok végzetteinek szakmai életpályáját vizsgálja. Mivel az első ilyen témájú kutatás, célja, hogy átfogó képest nyújtson a Szociális Munka szakot végzettek szakmai pályájáról. A vizsgálat több irányú: elemzi a kolozsvári magyar nyelvű szociális munkás képzés történetét (beiskolázási számokat, lemorzsolódási arányokat, végzettek számának alakulását, területi vonzáskörzetét), a szociális munkások szocio-demográfiai hátterét, a végzettek munkaerőpiacon való elhelyezkedését és szakmai pályáját, valamint a befogadó oldal szerkezetét, az elérhető állásokat és a munkaadói elvárásokat.

A doktori tézis szerzője a karok intézményi dokumentumaiból, valamint online kérdőívek segítségével 1077 beiratkozott, illetve 732 végzett személyről gyűjtött adatokat, amelyek informálnak a Szociális Munkás képzés alakulásáról, a végzettek származási hátteréről, szakválasztási motivációikról, tanulmányi pályájukról és eredményeikről, eddigi szakmai karrierjükről, karrier-habitusukról, jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzetükről, munkaerőpiaci státusukról, szakmai pályájukkal kapcsolatos elégedettségükről, jövőterveikről. A vizsgálathoz tartozó előkutatásokból megismerhetjük a végzettek számára elsődleges munkaerőpiacot jelentő szociális ellátórendszer szerkezetét, az elérhető állásokat, valamint munkaadói elvárásokról szóló információkat.

A kutatás eredményei, a végzettek jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzetének leírása mellett, azt mutatják, hogy a szociális munka szakokat végzettek túlnyomó többsége nő, alacsonyabb társadalmi-gazdasági hátterű családokból származnak, mint általában más felsőfokú végzettek, karrier-habitusukra erőteljes segítő hivatás iránti elkötelezettség, valamint egy kockázatkerülő/biztonságra törekvő magatartás jellemző. A szakmában elhelyezkedő végzettek jelentős arányban dolgoznak nonprofit szervezeteknél, ezen szervezetek pedig fontos szerepet vállalnak a romániai szociális ellátórendszer működtetésében. A szociális munkások munkaerőpiaci sikerességében szerepet játszanak a tanulmányi eredmények, az egyetem alatti aktív szakmai tapasztalatszerzés, a folyamatos önképzés, de a származási háttér és a karrier-habitus is számít. A végzettek csupán részben ismerik a munkaadói elvárásokat, amelyek a maguk módján koherensek, az álláshirdetésekben megjelenő elvárások összhangban vannak a munkaadók implicit elvárásaival.

Kulcsszavak: szociális munka, friss diplomások, egyetemet végzettek, karrier, szakmai pálya, életpálya-vizsgálat, szociális ellátórendszer, nonprofit szervezetek, nonprofit szociális szféra, szociális képzés, oktatási rendszer, munkaadói elvárások, oktatási rendszerből munkaerőpiacra való átmenet

A tézis letöltése
Magyar nyelvű kivonat letöltése

Küldetésünk

A „MŰHELY" Egyesület alapvető célja, hogy elősegítse a Gyergyói térség helyi közösségeinek társadalmi-gazdasági fejlődését a fenntartható fejlődés elvei alapján. Ennek érdekében a szociális, gazdasági, turisztikai, környezetvédelmi, oktatási, ifjúsági és sport valamint civil-szervezeti téren valósít meg tevékenységeket.

Kapcsolat

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: office@muhely.eu