joomla templates top joomla templates template joomla

Más kezdeményezések

Megjelent a Mozaik2011, Magyar fiatalok a Kárpát-medencében c. kutatás kutatási jelentése

on . Beküldve: Vegyes

mozaik2011Megjelent a Mozaik2011, Magyar fiatalok a Kárpát-medencében c. kutatás kutatási jelentése (Mozaik2001 szerves folytatása). A kötetbe a Műhely Egyesület elnöke, Dániel Botond szociológus is írt egy tanulmányt, "Erdélyi magyar fiatalok jövőterveinek, munkaerőpiaci helyzetének, etnikai fogyasztásának vizsgálata" címmel. 

A vizsgálat eredményei segítségével az elmúlt évek elsősorban kvantitatív kutatásai által rajzolt képet egészítjük ki, árnyaljuk minőségi jellegű információkkal, ezáltal igyekszünk pontosabbá tenni az erdélyi magyar fiatalok munkaerőpiaci helyzetével és migrációs szándékaival kapcsolatos tudásunkat, továbbá hozzájárulunk az etnikai fogyasztással, illetve helyi termékekkel kapcsolatos erdélyi vizsgálatokhoz.

A tanulmány jelentős része az etnikai fogyasztásról, helyi termékekről szól. Egyesületünkben szívügyünknek tekintjük a helyi gazdaság erősítését, a helyi termékek népszerűsítését, ezért vagyunk partnerek például a Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés Átalvető programjában is. A kutatás eredményei reményeink szerint segíti a helyi termékekkel foglalkozó szervezeteket az építkezésben.

A továbbiakban közöljük a Mozaik2011 kutatási jelentés megjelenéséről szóló sajtótájékoztató anyagot, illetve a kötet letölthető verziójára mutató linket.

A kutatás célja, hogy átfogó képet s friss eredményeket adjon a határon túli magyar fiatalok anyagi s kulturális erőforrásairól, életmódjáról és értékrendszeréről, valamint szocio-demográfiai karakteréről. További fontos cél, hogy az egyes régiókról – a vizsgálati dimenziók mentén – összehasonlító adatokkal rendelkezzünk mind az egyes országok, mind Magyarország, mind az Európai Unió országainak vonatkozásában, illetve a Mozaik2001 adatainak tükrében.

A szerzők, kutatók fontosnak tartják, hogy a szomszédos országok magyarlakta régióit (tömbmagyarság, szórvány magyarság) érintő hosszú távú oktatáspolitikai, külpolitikai kezdeményezések várható hatásairól és megítéléséről, valamint az egyes országok Európai Uniós integrációjáról, a területen élő magyarság EU-hoz és az anyaországhoz való viszonyáról minél pontosabb információval rendelkezzünk.

Reményeik szerint a Mozaik2011 a kutatásba bevont régiók polgárai, döntéshozói, szervezetei, kutatóműhelyei részére is hasznosítható adatokkal szolgál.

A Mozaik2011-kutatás mind módszertani (empirikus szociológia), mind tartalmi (vizsgálati dimenziók), mind pedig szakmai együttműködés (magyarországi és határon túli kutatóműhelyek együttműködése) szempontjából szerves folytatását képezi a maga nemében teljesen unikális Mozaik2001 elnevezésű kutatásnak.

A 2001. évi adatfelvétel 2011-ben való megismétlése és kibővítése átfogó tudományos alapot jelent mind a szakma, mind a politikai döntéshozatal számára. Tudományos hasznossága felbecsülhetetlen, hiszen a 2011. évi felvétel a 2001. évi empirikus társadalomtudományi alapkutatás szerves folytatása. Ahogy a Mozaik2001, úgy a jelenlegi vizsgálat is hivatkozási alappá, mintává válhat, illetve friss adatokkal szolgálhat a régiókat és a vizsgálati témákat érintően.

A Mozaik2011 c. kutatásból ez idáig a kvalitatív – fókuszcsoportos – szakasz valósult meg.
A kutatás a Magyarországot körülölelő összes állam magyar identitású, illetve nemzetiségű fiataljait vizsgálta, így kiterjedt azokra a szomszédos országokra is, ahol jóval kisebb arányban élnek magyar fiatalok.

Mozaik2011. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében

Tags: Átalvető

Küldetésünk

A „MŰHELY" Egyesület alapvető célja, hogy elősegítse a Gyergyói térség helyi közösségeinek társadalmi-gazdasági fejlődését a fenntartható fejlődés elvei alapján. Ennek érdekében a szociális, gazdasági, turisztikai, környezetvédelmi, oktatási, ifjúsági és sport valamint civil-szervezeti téren valósít meg tevékenységeket.

Kapcsolat

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: office@muhely.eu