joomla templates top joomla templates template joomla

BBTE Gyergyó (2010-2015)

MTA Domus kutatási pályázatot adtunk be

on . Beküldve: BBTE Gyergyó

Domus kisebbreSzociális munkás hallgatók komplex életpálya-támogatására dolgoztunk ki egy programot 2012 áprilisában. A program során kutatásokat, képzéseket, fejlesztéseket kívánunk megvalósítani. A pénzügyi háttér megteremtése érdekében egy pályázatot adtunk be a Bethlen Gábor Alaphoz. A pályázat sajnos nem nyert támogatást.

A program megvalósításáról nem mondtunk le, a program egyes elemeire (kutatások, képzések, fejlesztések) külön pályázatokat nyújtunk be. Elsőként a Magyar Tudományos Akadémia Domus ösztöndíjpályázatára írtunk csoportos kutatási pályázatot.

A kutatás két adatfelvételt és további adatelemzéseket foglal magába. Vizsgáljuk a  BBTE-n végzett szociális munkások munkaerőpiaci helyzetét, karrierútjait, valamint a fogadó oldalról, azokat a romániai magyar nonprofit szervezeteket, amelyek szociális téren tevékenykednek és aktuális vagy potenciális munkaadók a szociális munkások számára.

Jelen kutatási projekt azért nagyon fontos, mert egyrészt időszerű naprakész adatokat kapni a BBTE szociális munka szakos végzőseinek munkaerőpiacon való elhelyezkedéséről, másrészt további információkra van szükség annak érdekében, hogy támogatni tudjuk munkaerőpiacra való átmenetüket, életpályájukat. A munkaadó nonprofit szervezetek vizsgálatakor célunk, hogy összegyűjtsük ezek humán erőforrás szükségleteit. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen feladatra fogadnának önkénteseket, szakmai gyakorlatozókat illetve milyen munkatársakat keresnek. Felmérjük az ajánlott munkahelyeket és a szociális munkások felkészültségével kapcsolatos munkáltatói elvárásokat is.

A kutatás koordinátora prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő, az MTA tagja, a kutatásban részt-vevő junior tagok pedig drd. Dániel Botond és drd. Nagy Margit-Veronika lesznek.

Küldetésünk

A „MŰHELY" Egyesület alapvető célja, hogy elősegítse a Gyergyói térség helyi közösségeinek társadalmi-gazdasági fejlődését a fenntartható fejlődés elvei alapján. Ennek érdekében a szociális, gazdasági, turisztikai, környezetvédelmi, oktatási, ifjúsági és sport valamint civil-szervezeti téren valósít meg tevékenységeket.

Kapcsolat

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: office@muhely.eu