joomla templates top joomla templates template joomla
×

Üzenet

Failed loading XML...

Kihelyezett szociális jellegű egyetemi képzés Gyergyószentmiklóson

Egyetemi kihelyezett tagozat létrehozásának szükségességéről, lehetőségeiről beszélgettünk május 5-én Gyergyószentmiklóson. A megbeszélésen a BBTE képviselői és a helyi közösség egyes kulcsszereplői vettek részt.

 

A megbeszélést dr. Albert-Lőrincz Enikő, a BBTE Szociális Munka Tanszék magyar tagozatának vezetője és  drd. Dániel Botond doktorandusz hívták össze, azzal a céllal, hogy a helyi közösség fontos szereplőivel, városvezetésssel, egyházi vezetőkkel, szociális intézmények képviselőivel találkozva, közösen átgondolják egy szociális profilú felsőoktatási intézmény gyergyói akkreditációjának lehetőségeit.

A találkozón a kezdeményezők mellett részt vett Mezei János a város polgármestere, ft. Msgr. Portik Hegyi Kelemen, Gyergyó Kerületi Főesperes és ft. Bartos Károly plébános, valamint a Gyulafehérvári Caritas képviseletében Bányász József, a Caritas Vidékfejlesztés igazgatója, Vargyas Gabriella a Caritas Családsegítő Szolgálat gyergyói vezetője, és Bartis Réka a Caritas Otthoni Beteggondozás program munkatársa.

A megbeszélés nagyon fontos eredménnyel zárult, a résztvevők teljes egyetértésben támogatják egy gyergyói kihelyzett tagozat létrehozását, körvonalazódott a képzés szakiránya és helyszíne, és a különböző együttműködési lehetőségek.

Bányász József házigazdaként köszöntötte a résztvevőket, majd drd. Dániel Botond moderátori szerepben ismertette a megbeszélés célját és témáit. dr. Albert-Lőrincz Enikő bemutatta a Gyergyószentmiklóson jelenleg zajló, és félig-meddig illegalitásban működő, szociális képzést, a tanított szakokat, a résztvevő diákokat, az oktatás szervezését és menetét. Jelenleg a BBTE Szociális Munka tanszékének kihelyezett csoportjaiként szociális munka alapképzés (első-másodév, távoktatás) illetve mentálhigiénés mesterképzés csoportjai működnek Gyergyószentmiklóson. A képzés bemutatása után ismertette azokat a feltételeket is (infrastrukturális, humán, anyagi) amelyek egy kihelyezett tagozat létrehozásához és akkreditálásához szükségesek. Amint elmondta a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem vállalni tudja, hogy tanári karának segítségével jó minőségű képzést biztosítson, szükség van azonban a helyi közösség támogatására elsősorban az infrastruktúra biztosításában.

A felvezetőt követően a résztvevők arról mondták el véleményüket, hogy szükség van-e Gyergyóban illetve Székelyföldön szociális jellegű képzésre, milyen szakirány indítására lenne igénye a szociális szervezeteknek illetve a munkaerőpiacnak, vajon fenntartható lenne-e (anyagilag, diáklétszámban, stb) egy szociális szakirányú felsőoktatási intézmény a városban?

Miután egyetértés született a képzés szükségességéről, illetve arról, hogy hosszú távon eredményesen és fenntarthatóan tudna működni az intézmény, hamar eldőlt, hogy az egyes képviselők különböző módokon tudják és szeretnék támogatni a kihelyezett tagozat létrejötték. Ft. Portik-Hegyi Kelemen főesperes felajánlotta, hogy az egyház tulajdonában lévő, egykori iskolaépület emeletén, otthont találhatna az intézmény, valamint a környező egyházi ingatlanok is rendelkezésre állnak a különböző szakmai programok előtt.

 

egyetem_nagy

Az épület földszintén és udvarán egyébként a Gyulafehérvári Caritas különböző szociális szolgáltatásai kapnak helyet, és ez lehetővé teszi azt, hogy a két intézmény között szoros szakmai együttműködés alakuljon ki, az egyetem szervesen illeszkedjen a helyi szociális hálóhoz. Mivel az épület jelenleg feljavításra, modernizálásra szorul a képzés ideiglenesen akár a Gépgyártóipari Szakközépiskola bentlakásában is indulhatna. Az iskola épülete szintén egyházi tulajdonban van, Bartos Károly plébános szerint szívesen befogadnák a képzést a végleges helyszínt jelentő épület feljavításáig.

A város vezetés részéről Mezei János polgármester is támogatásáról biztosította az alakuló intézményt, elsősorban az akkreditációs folyamatban, az új szak elismertetésében nyújtana politikai támogatást a városvezetés, de nem zárkózott el anyagi segítségnyújtás lehetőségétől sem.

Mivel a BBTE keretén belül Kolozsváron már létezik szociális munka szak, a párhuzamosságok elkerülése érdekében, Gyergyószentmiklóson más (szintén szociális) képzést kellene indítani. Az igények alapján elhangzó ötletek között volt a közösségszervezés képzés indítása, teológia-szociális munka képzés Gyergyóba csábítása, szociálpolitika, szociális menedzsment illetve szociális gazdaság képzési program lehetősége. A résztvevők végül a legnagyobb lehetőségnek a szociális menedzsment, szociális gazdaság szakirányokat találták, ebben az irányban kezdjük el a tervezést.

 

A beszélgetés egy nagyon fontos lépést jelent a gyergyói szociális szakirányú felsőoktatás létrejöttében. Jelentős közösségi támogatottsággal kezdhetjük el az akkreditációs folyamatot, és komolyan reménykedhetünk abban, hogy az elmúlt években megálmodott és 2009-ben elindított képzés végre hivatalosan, kihelyezett tagozat formájában, otthont talál Gyergyószentmiklóson, és hozzájárul majd a székelyföldi szociális háló megerősödéséhez, fejlődéséhez.

Az elkövetkező időszakban több szálon zajlik majd a munka. Tovább folytatjuk az egyeztetéseket a különböző fontos szereplőkkel, pontosítjuk a szakmai képzés tartalmát, körüljárjuk az akkreditációs lehetőségeket, megpróbálunk segíteni abban, hogy az épület minél hamarabb felújítódjon, erősítjük a szociális szervezetekkel való együttműködésünket, és olyan szakmai rendezvényeket hozunk a városba, amelyek szakmailag is támogatni tudják az intézmény létrejöttét.

Ebben a folyamatban a Műhely Egyesület is részt vesz, a jövőben számos fontos projektben leszünk partnerek, kezdeményezők, lebonyolítók.

Az erőforrásközpont hírei

A Civil-Gyergyó hírei

A Szociálisháló.ro hírei

Küldetésünk

A „MŰHELY" Egyesület alapvető célja, hogy elősegítse a Gyergyói térség helyi közösségeinek társadalmi-gazdasági fejlődését a fenntartható fejlődés elvei alapján. Ennek érdekében a szociális, gazdasági, turisztikai, környezetvédelmi, oktatási, ifjúsági és sport valamint civil-szervezeti téren valósít meg tevékenységeket.

Kapcsolat

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: office@muhely.eu