joomla templates top joomla templates template joomla

Karácsonyi könyvadományok érkeztek

on . Beküldve: Szakkönyvtár

konyvtar141224Karácsonyra három könyvcsomag érkezett a Gyergyói Szociális Erőforrásközpont szakkönyvtárába: a Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány részéről elsősorban a fiatalokkal való szociális munka területén használható könyvek, a Bolyai Társaság részéről elsősorban filozófia és teológia témájú könyvek érkeztek, továbbá sikerült a Bookline fekete pénteki akcióját kihasználva több szakkönyvet is vásároljunk, ez utóbbit a Szent Miklós Szervezettől, a nyár folyamán kapott anyagi támogatásból. Végül Albert-Lőrincz Enikő tanárnő és jómagam is hoztunk be néhány könyvet saját könyvtárunkból.
 
A könyvtár állománya így összesen 300 kötetre gyarapodott.
 
Reméljük sikerül az újévben a heti nyitvatartást is megoldanunk.
 
A könyvek listáját lentebb olvashatjátok.
 

Bookline könyvcsomag:

 1. Bánfalvy Csaba (2013): A munkanélküliség szociálpszichológiájáról, Akadémiai Kiadó, Budapest
 2. Biberti, Ilse (2008): Segítség! A szüleim halandók, Park Kiadó, Budapest
 3. Bucero, Alfonso – Englund, Randal L. (2009): Projektszponzorálás, Akadémiai Kiadó, Budapest
 4. Caplin, James (2009): Utálom a prezentációkat, Akadémiai Kiadó, Budapest
 5. Csepeli György – Bíró Judit (2012): Kis emberhatározó, Kossuth Kiadó, Budapest
 6. Csíkszentmihályi Mihály (2011): Életre hangolva – A felnőtté válás útvesztői, Nyitott Könyvműhely, Budapest
 7. Hankiss Elemér (2010): Csapdák és egerek – Magyarország 2009-ben és tovább, Manager Könyvkiadó és Könyvkereskedő kft, Budapest
 8. Pléh Csaba (2012): A társalgás pszichológiája, Libri Könyvkiadó, 2012
 9. Poór József (2010): Menedzsment tanácsadási kézikönyv, Akadémiai Kiadó, Budapest
 10. Real, Terrence (2008): Házasság vagy szövetség? Modern játszmák egy ősrégi intézményben, Park Kiadó, Budapest
 11. Síklaki István (2010): Előítélet és tolerancia, Akadémiai Kiadó, Budapest
 12. Virág Tünde (2010): Kirekesztve – falusi gettók az ország peremén, Akadémiai Kiadó, 2010
Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány adománya
 1. Erdélyi Társadalom Társadalomtudományi Szakfolyóirat 2014/1 szám Tanulmányok a család és társadalmi nemek szociológiájának témaköréből – 2 példány
 2. Erdélyi Társadalom Társadalomtudományi Szakfolyóirat 2014/2 szám Norbert Elias és a folyamatszociológia
 3. Belvedere Meridionale. Történelem és Társadalomtudományok, 2014/4 szám
 4. Új Ifjúsági Szemle. Ifjúságszakmai folyóirat, 2010/4 – 2 példány
 5. Új Ifjúsági Szemle. Ifjúságszakmai folyóirat, 2011/2-3 – 2 példány
 6. Új Ifjúsági Szemle. Ifjúságszakmai folyóirat, 2011/4
 7. Magyar Tudomány. 2013/3. Migrációs a mai Magyarországon
 8. Magyar Tudomány. 2014/6. Tudományetika Európában és Magyarországon.
 9. Székely Levente (2010): A holnap pénze. Pénzügyi kultúra az információs társadalomban. Excenter Füzetek II.
 10. Nagy Ádám – Székely Levente (2010): Családon innen, iskolán túl. A harmadlagos szocializációs közeg és az ifjúságügy mint önálló terület elméleti alapjai. Excenter Füzetek III
 11. Nagy Ádám – Székely Levente (2010): Beyond the family and the school. The theoretical foundations of the tertiary socialisation environment and the youth profession as an autonomous field. Excenter Füzetek IV – 2 példány
 12. Székely Levente – Nagy Ádám (2010): Virtuális ifjúsági munka és az e-ifjúság. Útikalauz a digitális benszülöttek világába. Excenter Füzetek V
 13. Székely Levente – Nagy Ádám (2010): Online youth work and e-youth. A guide to the world of the digital natives. Excenter Füzetek VI – 2 példány
 14. Hajdú Miklós – Pintér Róbert – Somi Gábor – Székely Levente (2011): Ügyfélkommunikáció és ügyfélszolgálat az információs társadalomban. Excenter Füzetek VII – 2 példány
 15. Székely Levente (szerk) (2013): Magyar Ifjúság 2012 Tanulmánykötet, Kutatópont, Budapest
 16. Nagy Ádám – Székely Levente (szerk) (2013): Másodkézből – Magyar Ifjúság 2012, ISZT Alapítvány – Kutatópont, Budapest
 17. Kabai Imre (2006): Társadalmi rétegződés és életesemények. A magyar fiatalok a posztindusztriális korszakban. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest – 2 példány
 18. Veres Valér – Papp Z. Attila – Geambasu Réka – Kiss Dénes – Márton János – Kiss Zita (2012): Szociológiai mintázatok. Erdélyi magyarok a Kárpát Panel vizsgálatai alapján. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, Kolozsvár
 19. Mandel Kinga (2007): A román felsőoktatás-politika változásai 1990-2003 között. Egyetemi jegyzet. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár
 20. Mureșan, Cornelia (2012): Schimbările comportamentului familial în România. O abordare din perspectiva cursului vieții. Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár
 21. Kund Attila – Paksi Veronika – Tibori Tímea – Veres Valér (szerk) (2014): Nationhood in the Carpathian Region. Hungarians and their Neighbours – Sociological Perspectives. A Magyar Szociológiai Társaság és a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia ésSzociális Munka Intézete közös konferenciájának kivonatos kötete, Budapest-Kolozsvár.
Dániel Botond adománya:
 1. Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai
 2. Bíró A. Zoltán – Csomortáni Erika (szerk) (2008): Kultúra – Térség – Jövőkép. Székelyföldi kultúrakutatások, Alutus Kiadó, Csíkszereda
 3. Dever, Frank (2004): Etica in mass-media, Silex Kiadó, Bukarest
 4. Gyulay Béla (é.n.): A felnőttek oktatása és a Budapesti Népoktatási Kör története, reprint 2002. A magyarországi felnőttoktatás múltja sorozat, sorozatszerkesztő Mayer József
 5. Mayer József (2004): A felnőttek iskolái. Az iskolarendszerű felnőttoktatás helyzete a kerettantervek bevezetését követően, Országos Közoktatási Intézet, Budapest
 6. Veress Károly: Bevezetés a hermeneutikába
Albert-Lőrincz Enikő adománya:
 1. Albert-Lőrincz Márton: Nevelésszociológia (2 példány)
 2. Albert-Lőrincz Márton: Törd a kígyó fejét. Iskolaügy a vallásnevelés prizmáján keresztül a 20. századi Gyulafehérvári egyházmegyében
 3. Albert-Lőrincz Márton: A lélek párbeszéde. Az istenkép pszichológiai és dogmatikai alapjai

Bolyai Társaság adománya:

 1. Albert-Lőrincz Csanád: Drepturile si dilemele morale care privesc copi cu diagnostic medical (4 példány)
 2. Albert-Lőrincz Márton – Albert-Lőrincz Csanád: Multikulturalitás és demokrácia (2 példány)
 3. Antik Sándor: Vizuális megismerés és kommunikáció (2 példány)
 4. Gál László: Hagyományos logika (2 példány)
 5. Gorbai Gabriella Márta: A mélyreflexió alkalmazási lehetőségei a vallástanárjelöltek tevékenységének optimalizálásában (2 példány)
 6. Lázár József Zsolt – Veress Károly: Paradigma(váltás) és kommunikáció (2 példány)
 7. Lurcza Zsuzsanna – Veress Károly (szerk): A végesség tapasztalata (2 példány)
 8. Lurcza Zsuzsanna – Veress Károly (szerk): Lehetséges identitás-interpretációk
 9. Molnár János: Álllj meg a hegyen! (1 példány)
 10. Neményi Ágnes – Gál Kinga: A nemzetközi vándorlás hatásai a romániai vidéki családokra
 11. Pieldner Judit: Az értelmezés ideje. Tanulmányok, kritikák (2 példány)
 12. Püsök Sarolta: Vallások, mítoszok, vallásfilozófiai irányzatok (2 példány)
 13. Szigeti Attila (szerk): Az interkulturalitás filozófiai problémái
 14. Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Életterünk a kommunikáció (2 példány)
 15. Veress Károly (szerk): Az interkulturalitás interdiszciplináris megközelítésben
 16. Veress Károly: Bevezetés a hermeneutikába (2 példány)
 17. Visky S. Béla: Az értelem élete – az élet értelme (2 példány)

Küldetésünk

A „MŰHELY" Egyesület alapvető célja, hogy elősegítse a Gyergyói térség helyi közösségeinek társadalmi-gazdasági fejlődését a fenntartható fejlődés elvei alapján. Ennek érdekében a szociális, gazdasági, turisztikai, környezetvédelmi, oktatási, ifjúsági és sport valamint civil-szervezeti téren valósít meg tevékenységeket.

Kapcsolat

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: office@muhely.eu