joomla templates top joomla templates template joomla

Újabb könyvadomány érkezett a gyergyói szakkönyvtárba

on . Beküldve: Szakkönyvtár

A Mikulás eljött a Gyergyói Szociális Erőforrásközpont szakkönyvtárába is, és újabb 36 kötettel gazdagította az állományunkat (így már 226 könyvünk, folyóiratunk van) A könyvek a kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató Intézet támogatásaként érkeztek, magyar, román és angol nyelvűek, és elsősorban a kisebbségekkel, etnikumközi viszonyokkal kapcsolatosak, de találunk néprajz, turizmus, helyi gazdaság témákban is köteteket.

Szociális munkás szempontból a romákról szóló könyvek, valamint egy friss ifjúságkutatás eredményeit tartalmazó tanulmánykötet a leghasznosabb, de az etnikumközi kapcsolatok tanulmányozása is fontos lehet.

Karácsonyra újabb könyveket várunk, a Bolyai Társaság könyvei és a Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány újabb könyvcsomagja már úton vannak. A Bookline fekete pénteki akcióját kihasználva több szakkönyvet rendeltünk, hamarosan azok is megérkeznek.

Addig is álljon itt a lista a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet könyveivel.

Romákkal való szociális munkában használható könyvek

1. Michael Stewart: Vremea romilor
2. Petre Petcut: Rromii din România. Documente, Vol. 1.
3. Martin Olivera: Romanes: tradiția integrării la romii gabori din Transilvania
4. Könczei Csongor: On the Social and Cultural Network of the Gypsy Musicians of Kalotaszeg

Fiatalokkal való szociális munkában használható könyvek
5. Barna Gergő - Kiss Tamás: Erdélyi magyar fiatalok 2013 - Hungarian youth in Transylvania 2013
6. Kiss Tamás - Barna Gergő - Kozák Gyula: Tinerii maghiari din România. Dimensiuni comparative

Antiszemitizmus
7. Constantin Iordachi (ed.) Fascismul european 1918-1945. Ideologie, experimente totalitare și religii politice
8. Gidó Attila Două decenii. Evreii din Cluj în perioada interbelică
9. Lucian Năstasă: Antisemitismul universitar in România (1919-1939). Mărturii documentare

Néprajz
10. Peti Lehel: A moldvai csángók népi vallásosságának imagisztikus rítusai
11. Könczei Csongor Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón II.
12. Könczei Csongor (ed.): Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón
13. Könczei Csongor (ed.): Coregrafia și etnocoreologia maghiară din Transilvania în mileniul trei
14. Tánczos Vilmos: Language Shift among the Moldavian Csángós
15. Peti Lehel - Tánczos Vilmos: Language Use, Attitudes, Strategies. Linguistic Identity and ...

Kisebbségek, etnikumközi kapcsolatok, nacionalizmus
16. Márton Tonk: Minority and Community. Studies on the History, Theory and Educational Policy of the Hungarian Minority of Transylvania
17. Gidó Attila (ed.) Cronologia minorităților naționale din România. Vol. I
18. Gidó Attila (ed.) Cronologia minorităților naționale din România. Vol. II
19. Stefano Bottoni: Transilvania roșie. Comunismul român și problema națională 1944-1965
20. Olti Ágoston - Gidó Attila (eds.): Minoritatea maghiară în perioada comunistă
21. Rogers Brubaker- Margit Feischmidt - Jon Fox - Liana Grancea: Politică naționalistă și etnicitate cotidiană într-un oraș transilvănean
22. Kiss Tamás: Adminisztratív tekintet. Az erdélyi magyar demográfiai diskurzus összehasonlító elemzéséhez. Az erdélyi magyar népesség statisztikai konstrukciójáról
23. Kiss Tamás: Perspectiva administrativă O analiză comparativă a discursului demografic maghiar din România
24. Gidó Attila - Horváth István - Pál Judit (eds.): 140 de ani de legislație minoritară în Europa Centrală și de Est
25. Jakab Albert Zsolt - Peti Lehel (eds.): Folyamatok és léthelyzetek - kisebbségek Romániában
26. Horváth István - Tódor Erika Mária (ed.): Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség
27. Horváth István - Tódor Erika Mária (ed.): Limbă, identitate, multilingvism și politici educaționale
28. Jakab Albert Zsolt - Peti Lehel (eds.): Minorități în zonele de contact interetnic. Cehii și slovacii în România și Ungaria
29. Jakab Albert Zsolt - Peti Lehel (ed.): Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Romániában és Magyarországon
30. Bokor Zsuzsa: Testtörténetek. A nemzet és a nemi betegségek medikalizálása a két világháború közötti Kolozsváron
31. Varga Attila: Román alkotmányjog

Gazdaság
32. Gergely Orsolya: Vállalkozás női módra: a székelyföldi női vállalkozók profiljának és motivációinak vizsgálata
33. Szabó Á. Töhötöm: Gazdasági adaptáció és etnicitás. Gazdaság, vidékiség és integráció egy erdélyi térségben

Turizmus
34. Nagy Benedek: A turisztikai helymarketing Székelyföldön
35. Horváth Alpár: Turizmusfejlesztés Székelyföldön
36. Kiss Tamás - Barna Gergő - Deák Attila: Székelyföldi turisztikai régió?

Küldetésünk

A „MŰHELY" Egyesület alapvető célja, hogy elősegítse a Gyergyói térség helyi közösségeinek társadalmi-gazdasági fejlődését a fenntartható fejlődés elvei alapján. Ennek érdekében a szociális, gazdasági, turisztikai, környezetvédelmi, oktatási, ifjúsági és sport valamint civil-szervezeti téren valósít meg tevékenységeket.

Kapcsolat

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: office@muhely.eu