joomla templates top joomla templates template joomla

Adománygyűjtés nyolcadik heti beszámoló

on . Beküldve: Szakkönyvtár

Nyolc hete indítottuk újra adománygyűjtő kampányunkat a gyergyói szakkönyvtár létrehozásáért. Az utóbbi időben egyre ritkábban jelentkezünk, viszont újra meg újra egyre jobb híreink vannak.

Az elmúlt hetekben két könyvcsomagot is kaptunk, és bútorokat is sikerült beszerezni.

Az egyik könyvcsomagot a BBTE Szociális Munka tanszékének oktatói állították össze, a másikat pedig saját ritkán használt könyveimből állítottam össze. A fő témák: gyermekvédelem, szociális munka története és módszerei, oktatásszociológia / iskolai szociális munka, felnőttképzés, családokkal való szociális munka, családon belüli erőszak.

A két könyvcsomag 36 könyvet (összesen 42 példányt) tartalmaz, így már 81 könyvünk/folyóiratunk van, összesen 129 példányban.

Mindezek mellett sikerült beszerezzük a bútorokat is a könyvtár felszereléséhez, a Szent Miklós Szervezet, a Hugona Szervezet és a Gyulafehérvári Caritas jóvoltából. A Szent Miklós Szervezettől ezen kívül 400 lej pénzadományt is kaptunk!

Most már megvan minden alapvető eszköz, hogy elindíthassuk a könyvtárat. Remélhetőleg két héten belül sikerült beköltözni, a bútorok és a könyvek a helyükre kerülnek.

A következőkben megkeressük azokat, akik könyveket ajánlottak fel, és megszervezzük, hogy a könyvek eljussanak a könyvtárba.

Köszönjük szépen az eddigi támogatásokat, továbbra is szívesen fogadunk szakkönyveket akár nyomtatott, akár elektronikus formában.

A BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet könyvadománya:

1. Copiii de azi sunt părinții de mâine, nr. 19, 2007 december, Integrarea copiilor cu dizabilități în sistemul de învățământ
2. Copiii de azi sunt părinții de mâine, nr. 23, 2009 május, Abandonul și adopția copiilor
3. Copiii de azi sunt părinții de mâine, nr. 30-31, 2011 június – szeptember, Copiii și trauma
4. Antal Imola, Roth Mária, Creazzo Giuditta (szerk) (2012): În spatele ușilor: Violența domestică și sistemul de justiție, Presa Universitară Clujeană – 4 db
5. Petru Iluț (szerk) (2008): Stări și fenomene ale spațiului domestic în România, Presa Universitară Clujeană
6. Gabos Erika (szerk) (2001): A média hatása a gyermekekre és fiatalokra II, Kobak Könyvsorozat 4. kötet, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület
7. Vilusz Antónia (szerk) (1995): A gyermekvédelemben alkalmazható nemzetközi vonatkozású jogszabályok, egyéb normák és irányadó dokumentumok, Kobak Könyvsorozat 1. kötet, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület
8. Roth-Szamosközi Mária (2003): Bevezetés a fejlődéslélektanba, Presa Universitară Clujeană
9. Pik Katalin (2004): A szociális munka története Magyarországon (1817-1990). A szociális szakképzés könyvtára – A szociális munka elmélete sorozat, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest
10. Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára (1996): Deviancia, emberi jogok, garanciák. Szöveggyűjtemény a szociális szakképzés számára. A szociális szakképzés könyvtára – A szociális munka gyakorlata sorozat, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest
11. C. Wolfgang Müller (1992): Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá? A szociális munka módszertanának története 1883-1945. A szociális szakképzés könyvtára – A szociális munka gyakorlata sorozat, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest
12. Roth Mária (szerk): Helping children overcome trauma. European Centre for the integration of institutionalized children - BBTE, Kolozsvár
13. Ioan Mihăilescu (2004): The role of the family in child's development. European Centre for the integration of institutionalized children - Cartea Universitară, Bukarest
14. Elena Zamfir (2004): Conflicts and means of overcoming them. European Centre for the integration of institutionalized children - Cartea Universitară, Bukarest
15. Petre Anghel (2004): Efficient Communication strategies. European Centre for the integration of institutionalized children - Cartea Universitară, Bukarest
16. Booth, Tony – Ainscow, Mel (2007): Indexul incluziunii școlare. Promovarea educării și a participării tuturor copiilor la învățământul de masă. Presa Universitară Clujeană
17. Roth Maria – Dămean, Diana – Văetiși Lorena – Dégi Csaba (2010): The Social Ecology of School Success: Implications for Policy and Practice. Seria Practica Asistenței Sociale, nr. 1, Presa Universitară Clujeană
18. Fraser, Mark W – Galinsky, Maeda J. – Abell, Melissa D. – Schopler, Janice H. – Hodges, Vanessa G (2010): Familii puternice: un program pentru educația părinților. Seria Practica Asistenței Sociale, nr. 2, Presa Universitară Clujeană – 2 drb.
19. Fraser – Nash – Galinsky – Darwin (2010): Reducerea violenței între copii. Programul „Putem alege". Seria Practica Asistenței Sociale, nr. 3, Presa Universitară Clujeană
20. Oaneș, Cristina – Roth Maria – Golea, Nicoleta (2010). Ghid pentru educația părinților, Seria Practica Asistenței Sociale, nr. 5, Presa Universitară Clujeană
21. Romani, Angela – Campani, Alessandra (2012): Violența domestică: accesul femeilor la siguranță și la justiție, Seria Practica Asistenței Sociale, nr. 6, Presa Universitară Clujeană – 2 drb
22. Iovu, Mihai – Roth Maria (2012): Drepturile copiilor, bunăstarea și protecția lor. Seria Practica Asistenței Sociale, nr. 7, Presa Universitară Clujeană

Dániel Botond könyvadománya:

1 Educatio folyóirat 1992/4 – Pénz-Piac-Iskola
2 Educatio folyóirat 1993/1 – Munkanélküliség és oktatás
3 Educatio folyóirat 1999/3 – Minőség
4 Educatio folyóirat 2000/4 – Nyelvtudás, nyelvoktatás
5 Magiszter. Pedagógusok szakmai-módszertani folyóirata 2004/4
6 Revista de Dezvoltare Universitară și Management Academic. Journal of University Development and Academic Management 2004/1-2 (2 példány)
7 Gábor Kálmán (2000): A középosztály szigete. Belvedere Meridionale Kiadó, Szeged
8 Németh Szilvia (szerk) (2004): Esély az Együttnevelésre. Chance for Integration. Országos Közoktatási Intézet, Budapest
9 Mayer József (szerk) (2003): Esélyt teremtő iskolák. Iskolai törekvések a hátrányos helyzetűek tanulási kudarcainak leküzdésére. Országos Közoktatási Intézet, Budapest
10 Mayer József – Singer Péter (szerk) (2004): A tanuló felnőtt és a felnőtt tanuló. Felnőttoktatási Akadémia 2003. Országos Közoktatási Intézet, Budapest
11 Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk) (2004): Tanuló horizont. Országos Közoktatási Intézet, Budapest
12 Mayer József – Singer Péter (2003): Tanári Kulcskompetenciák. Módszertani stratégiák sorozat 5. szám, Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
13 Péteri Gábor (1990): Mire – mennyit – hogyan? Az oktatás finanszírozása, Oktatáskutató Intézet, Budapest
14 RODOSZ Tanulmányok 2004. Társadalom- és humántudományok, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár

Küldetésünk

A „MŰHELY" Egyesület alapvető célja, hogy elősegítse a Gyergyói térség helyi közösségeinek társadalmi-gazdasági fejlődését a fenntartható fejlődés elvei alapján. Ennek érdekében a szociális, gazdasági, turisztikai, környezetvédelmi, oktatási, ifjúsági és sport valamint civil-szervezeti téren valósít meg tevékenységeket.

Kapcsolat

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: office@muhely.eu