joomla templates top joomla templates template joomla

Meghívó szakkönyvtár megnyitójára

on . Beküldve: Szakkönyvtár

konyvtar151016Tavasszal indítottuk el kezdeményezésünket, hogy létrehozzunk egy szakkönyvtárat, amely segítené a kihelyezett csoportokban tanuló hallgatókat, de ugyanakkor a gyergyói segítő foglalkozású szakembereknek is szól.

A kezdeményezéshez sokan csatlakoztak, magánszemélyek és szervezetek, bútort, könyveket, folyóiratokat kaptunk adományba.

A legutóbbi adománnyal együtt a könyvtár immár körülbelül 190 kötetet tartalmaz.

A szakkönyvtár ünnepélyes megnyitójára 2014 október 17-én, pénteken, 14 óra 30 perctől kerül sor a könyvtárnak helyet adó Szent István Római Katolikus Plébánián. A megnyitó előtt a szociális munka szakos távoktatásos csoportok tanévnyitójára kerül sor.

Szeretettel meghívunk a tanévnyitóra és a szakkönyvtár megnyitó ünnepségére.

És álljon itt a lista a legutóbbi könyvadományból származó kötetekkel. A könyveket a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet ajánlotta fel, és már el is szállítottuk Gyergyószentmiklósra (igaz a mellékelt fényképen még nem szerepelnek).

Szociális munka
1. Albert Lőrincz Enikő: Salus satis: az egyén és a közösség egészségvédelme, Kolozsvári Egyetemi Kiadó , Kolozsvár, 2007
2. Albert-Lőrincz Enikő: A drogfogyasztás prevenciója. Az integrált megelőzés elmélete és gyakorlata, Kolozsvári Egyetemi Kiadó , Kolozsvár, 2009
3. Albert-Lőrincz Enikő: Az egészséges életviteltől a drogfogyasztó magatartásig, Kolozsvári Egyetemi Kiadó Kolozsvár 2011
4. Antal Imola: Erőszak a párkapcsolatokban Kolozsvári Egyetemi Kiadó Kolozsvár, 2008
5. Berszán Lídia: A fogyatékos személyek társadalmi integrációja Kolozsvári Egyetemi Kiadó , Kolozsvár, 2007
6. Berszán Lídia: Alkonyidő. Szociális munka idős személyekkel, Kolozsvári Egyetemi Kiadó , Kolozsvár, 2008
7. Berszán Lídia (szerk.): Kutatás és mentálhigiénés beavatkozások a szociális munka területéről, Kolozsvári Egyetemi Kiadó Kolozsvár 2012
8. Dégi László Csaba: A daganatos betegségek pszichoszociális elemzése (második kiadás), Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2011
9. Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2010
10. Roth Mária, Antal Imola, Dávid-Kacsó Ágnes Bodrogi Éva: Bevezetés a gyermekvédelembe, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2008
11. Szabó Béla: Menedzsment a szociális szférában, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2008

Szociológia
12. Cseke Péter: A magyar szociográfia erdélyi műhelyei Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2007
13. Kiss Dénes István: Gazdasági-társadalmi folyamatok az erdélyi falvakban. Faluszociológiai vázlatok, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2007
14. Péter László: TP 5.0 Elmélet és empíria öt globális társadalmi probléma vizsgálatában, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2009

Pszichológia
15. Dranik Réka: Sztereotípiák és előítéletek, Kolozsvári Egyetemi Kiadó Kolozsvár, 2008
16. Szabó Krisztina-Gabriella Vargha Jenő-László: Klinikai gyakorlatok. Támpontok az alkalmazott pszichológiához Kolozsvári Egyetemi Kiadó Kolozsvár 2008
17. Vargha Jenő-László-SzabóKrisztina-Gabriella: Bevezetés a pszichoterápiák integratív szemléletébe, Kolozsvári Egyetemi Kiadó Kolozsvár, 2009
18. Vargha Jenő-László-Szabó Krisztina-Gabriella: Klinikai pszichológia I. rész , Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2009
19. Vargha Jenő-László – Szabó Krisztina–Gabriella: Klinikai pszichológia II. rész , Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2011

Kommunikáció
20. Kádár Magor: A média mint partner. Gyakorlati kézikönyv a médiával való kapcsolattartás módszereiről , Kriterion Könyvkiadó Kolozsvár 2007
21. Kádár Magor: Kampánykommunikáció. Kézikönyv a kommunikációs kampányok tervezéséhez és elemzéséhez , Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2008
22. Kádár Magor: Nonverbális kommunikáció. Csatornák, jelek, jelolvasás, Kriterion Kiadó, Kolozsvár, 2011

Pedagógia
23. Antal Sándor: Anyanyelvi nevelés az alsó tagozaton, Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2008
24. Barabási Tünde: A tanítói tudás összetevői és fejlesztésük. Az elmélet és gyakorlat integrációja ma magyarországi és romániai magyar tanítóképzési rendszerben, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2008
25. Barabási Tünde: Kommunikáció és tanulásszervezés az iskolában, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2008
26. Barabási Tünde: Tanítástanulási és tanulástanítási alapismeretek, Kolozsvári Egyetemi Intézet, Kolozsvár, 2008
27. Barabási Tünde: Óvodakezdéstől iskolába lépésig Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2011
28. Baranyai Tünde Klára-Tempfli Gabriella: Kooperatív módszerek bevezetésének lehetőségei matematika órákon Státus Kiadó Csíkszereda 2010
29. Birta-Székely Noémi: A tanárképzés fejlődési irányai a 21. század kezdetén Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2012
30. Demény Piroska: Anyanyelvi nevelés óvodában és elemi osztályokban, Glória Kiadó, Kolozsvár, 2009
31. Kovács Zoltán: Neveléstudományi kérdések - 2. kötet, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2008
32. Kovács Zoltán (szerk.): A kritikai gondolkodás fejlesztése, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2009
33. Orosz-Pál József: Alapfokú zeneelmélet óvodapedagógusok és tanítók ének-zene képzéséhez, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2009
34. Péter Lilla: Neveléselméleti alapkérdések Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2008
35. Péter Lilla: Bevezetés a pedagógiába Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2009
36. Stark Gabriella: Óvodapedagógia és játékmódszertan Státus Kiadó, Csíkszereda, 2010
37. Szabó-Thalmeiner Noémi: A pedagógiai kutatás alapjai, Státus Kiadó, Csíkszereda, 2010

Közgazdaságtan
38. Kerekes Kinga-Poór József: Humán erőforrás menedzsment, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2010
39. Vincze Mária: Európa gazdaságtana. Az európai gazdasági integráció elméleti és gyakorlati kérdései, Kolozsvári Egyetemi Kiadó , Kolozsvár, 2008

Vegyes
40. Czire Szabolcs: Újszövetségi bevezetés interdiszciplináris megközelítésben, Kolozsvári Egyetemi Kiadó Kolozsvár, 2010
41. Dombay István, Magyari-Sáska Zsolt, László Péter Sándor: Ökoturizmus, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2008
42. Salat Levente: Kulturális megosztottság és demokrácia. A normatív és az empirikus politikatudomány érvei a közösségi autonómia kérdésében Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2011
43. Tóth Szilárd: Nemzetközi intézmények és szervezetek, Argonaut Kiadó , Kolozsvár, 2012
44. Zsigmond Andrea: Színváltások. Esszék a színházról és környezetéről, Koinónia, Kolozsvár, 2009
45. Zsigmond Andrea (és tsai): Mi kritika még? Színek és ének, Komp-Press Kiadó-Korunk, Kolozsvár, 2012

Küldetésünk

A „MŰHELY" Egyesület alapvető célja, hogy elősegítse a Gyergyói térség helyi közösségeinek társadalmi-gazdasági fejlődését a fenntartható fejlődés elvei alapján. Ennek érdekében a szociális, gazdasági, turisztikai, környezetvédelmi, oktatási, ifjúsági és sport valamint civil-szervezeti téren valósít meg tevékenységeket.

Kapcsolat

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: office@muhely.eu